Şantaj Suçunun Şartları ve Cezası

     ŞANTAJ NEDİR?

Şantaj, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek, bir kimseyi yasaya aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkarlar sağlamaya zorlamaktır

       KİMLER ŞANTAJ SUÇUNUN FAİLİ OLABİLİR?

Şantaj suçu, özelliği gereği genel bir suçtur. Herkes tarafından bu suç işlenebilir. Fakat TCK m.107/1 bakımından failin, hak sahibi veya yükümlülük sahibi olması gerekir. Aksi halde şantaj suçu oluşmayacaktır. Şantaj suçunun işlenmesi sonucunda yararına menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

     KİMLER ŞANTAJ SUÇUNUN MAĞDURU OLABİLİR?

Şantaj suçu, mağdur bakımından özellik göstermemektedir. Herkes bu suçun mağduru olabilir. Mağdurun, kendisine yöneltilen hareketin anlamını ve hukuki sonuçlarını anlayabilecek ve algılayabilecek beceride olması gerekir. Eski Yasada düzenlenmiş olmasına rağmen 5237 sayılı yeni TCK’da tüzel kişiler suçun mağduru olarak düzenlenmemiştir. Ancak tüzel kişiler, şantaj suçunun zarar göreni olabilirler.

      ŞANTAJ SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Şantaj suçunun hareket unsurunu, kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamadır. Burada manevi nitelikte bir zorlama söz konudur. Zorlamanın oluşması için gerekli olan bildirme, araç veya aracı ile yapılabilir. Netice olarak manevi zorlama, mağdurun iradesini zorlamaya elverişli olmalıdır. Kişi, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek başkasını zorlamaktadır. Şantaj suçunun tamamlanması için mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama karşısında, mağdurun isteneni yapması suçun oluşması için gerekli değildir. TCK m.107/1’de düzenlenen şantaj suçunun şekli bakımından, bağlı hareketli bir suç söz konusudur. Failin hak ve yükümlülükleri, hukuk düzeninden kaynaklanmalıdır. TCK m.107/2’de şantaj suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Fail burada tehditte bulunmakla birlikte, tehdidi baskı aracı olarak kullanarak kendisi veya başkası adına yarar sağlamayı hedeflemektedir.

Mağdurun haksız yararı temine zorlanması TCK m.107/2’deki şantaj suçunun oluşması bakımından yeterlidir.[1]

        ŞANTAJ SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Şantaj suçunu işleyen kişi hakkında hem hapis cezası hem de adli para cezasına hükmolunur. Verilecek cezanın miktarı, suçun işleniş şekline ve yarattığı etkiye göre yetkili ve görevli mahkeme tarafından belirlenir. Şantaj suçunu işleyen kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

[1] Y12.CD, 24.5.2017, E.2015/17241, K.2017/4259.

Yazılarımız özet niteliğinde olup bilgi karmaşalarını engellemek saikiyle yayınlanmaktadır. Davalarınız hakkında uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

    Avukat Murat AKBAŞ

Mail ► bilgi@avukatmuratakbas.com

İSTANBUL

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba