Tehdit Suçu Ve Şartları

tehdit-suçu-foto

TEHDİT NEDİR?

Tehdit, bir kimseye, istenileni yapmaz ise kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinin veya malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağının veya başka bir kötülük edeceğinin bildirilmesidir.

TEHDİT SUÇUNUN MAĞDURU KİMLERDİR?

Tehdidin belli bir kişi veya kişilere yönelmesi gerekir. Suçun mağdurunun belirli kişi veya kişiler olması bu suçun gerçekleşmesi için şarttır. Mağduru belirsiz olan tehditler bu suçu meydana getirmez. Örneğin; bir kalabalığa yönelik, “seni öldüreceğim” diye bağırılması gibi. Tehdit suçu, ruhsal ve fiziki durumları bakımından algılama yeteneği olan herkese karşı işlenebilir. Fakat ruhsal veya fiziki bakımdan algılama yeteneği gelişmemiş kişilere karşı bu suç işlenmese de fiil bu kimsenin yakınlarının iç huzurunu bozmaya ve onları korkutmaya elverişli ise tehdit suçunu oluşturabilir. Ayriyeten, tehdidin mutlaka mağdurun kendisine yöneltilmiş olması da zorunlu değildir. Mağdurun yakınlarına yöneltilmiş olan tehdit, mağdurda korku ve endişe yaratmaya elverişli ise mağdura karşı yapılmış sayılır. Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdidin belirsiz bir topluluğa yöneltilmesi halinde TCK m.213 hükmünde düzenlenen halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit suçu oluşur

KİMLER TEHDİT SUÇUNUN FAİLİ OLABİLİR?

Tehdit suçu, kural olarak fail bakımından özellik göstermez, genel bir suçtur. Herhangi bir kişi bu suçun faili olabilir. Cezaların şahsiliği ilkesi gereği tüzel kişiler suçun faili olamazlar. Tehdit suçunun işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TEHDİT SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Tehdidin, mağdurun kendisinin veya yakınının yaşamına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına veya sair bir hukuksal değere yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden söz ederek yapılması, bu suçun temel biçimini oluşturur. Tehdidin bildirilmesi araç veya aracı vasıtasıyla yapılabilir. Eylem, mağdur üzerinde korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olmalıdır. Bu bakımdan her somut olaya göre değerlendirme yapılmalıdır. Tehdit geleceğe yönelik olmalıdır ve konusu haksız bir zarar olmalıdır. Nitekim Yargıtay’ın verdiği karara göre, gelecekte oluşacak kötülük söz konusu değilse tehditte yoktur. Tehdidin yöneltildiği kişi, özel koşulları sebebiyle tehditten etkilenmeyecek durumda ise tehdit suçu oluşmamaktadır. Dolayısıyla akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerin tehditten etkilenmeleri mümkün değildir.

VERİLECEK CEZANIN ARTTIRILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER

Tehdit suçunun işlenmesi bazı hallerde daha fazla cezanın verilmesine sebebiyet vermektedir. Bu haller Türk Ceza Kanununda 4 durum olarak belirtilmiştir. Bunlar;

1) Suçun silahla işlenmesi

2) Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi

3) Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi

4) Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi.

CEZANIN AZALTILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL

Tehdit suçunda cezanın azaltılmasını gerektiren nitelikli hal tektir. TCK m.106/1  c.2’de düzenlenmiştir. Malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit, suçun basit şekline göre daha az ceza verilmesini gerektiren hal olarak düzenlenmiştir. Yani tehdidin malvarlığına zarar vermekle sınırlı kalması cezanın azaltılarak verilmesine imkân sağlamaktadır.

Yazılarımız özet niteliğinde olup bilgi karmaşalarını engellemek saikiyle yayınlanmaktadır. Davalarınız hakkında uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilir.  

Avukat Murat AKBAŞ

Mail ► bilgi@avukatmuratakbas.com

İSTANBUL

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba