Ticari Alacağa Bağlı İlamsız İcra Takiplerinde Faiz Türleri

İlamsız İcra Takibinde Uygulanabilecek Faiz Türleri

İlamsız İcra Takibi Nedir ?

İlamsız icra takibi, herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için icra dairesinde yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibinde bulunmak için alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması şart değildir.

İlamsız İcra Takibinde İşletilecek Faiz Türü Nedir?

Bir hukuki uyuşmazlığın çözümünde genel hükümlerin mi yoksa, ticari hükümlerin mi uygulanacağının tespiti yapılan hukuki işlemin veya fiilin TTK m.3; Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” hükmünce ticari iş olmasına göre belirlenmektedir.

2 tacir arasında kararlaştırılmış olan işletmeyi ilgilendiren açık hesap uygulaması, TTK m.3 uyarınca ticari iş niteliğindedir.

Alacaklı ve borçlu arasındaki ticari ilişkiye bağlı borca herhangi bir faiz oranının uygulanması kararlaştırılmamış ise ilgili kanun hükümleri uyarınca uygulanacak faiz belirlenir.

1- Anapara faizi

Belirli bir miktar paranın sırf faiz elde etmek amacıyla ödünç verilmesi veya böyle bir amaç olmaksızın borçluda kalması sebebiyle talep edilebilen faiz türüne, anapara faizi denilmektedir.

2 tacir arasındaki belirli bir miktar paranın borçluda kalması sebebiyle 3095 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca alacaklı, %9 anapara faizi talep edebilir. Anapara faizinin zamanaşımı süresi 5 yıldır.

2- Temerrüt faizi

Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşülmesi sebebiyle ödenen faiz türüdür. Muaccel bir borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmuşsa borçlu temerrüde düşmüştür. Borcun muacceliyetinden itibaren uygulanmak üzere temerrüt faizi talep edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 01.01.2021 tarihli kararı uyarınca temerrüt faizi oranı 18,25 olarak belirlenmiştir. Temerrüt faizi, asıl alacağın zamanaşımı süresine tabidir.

3- Yasal faiz

Uygulanacak oranın sözleşmede kararlaştırılmadığı hâllerde söz konusu olan faiz türüne ise, kanuni faiz denilmektedir. Faiz alacağının doğduğu bir hâlde, anaparaya hangi oranın uygulanması ile faiz alacağının hesaplanacağı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, uygulanacak oran Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun (3095 sayılı Kanun)’un 1. maddesi hükmü uyarınca belirlenmektedir. Cumhurbaşkanının ilgili kararı doğrultusunda yasal faiz oranı %9’dur. Alacağın cebri icra ile takibi halinde uygulanacak faiz türü yasal faizdir.

Yazılarımız özet bilgi niteliğinde olup bilgi karmaşalarını önlemek saikiyle yayımlanmaktadır. Davalarınız hakkında uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilmektedir.

Avukat Murat AKBAŞ

Mail > bilgi@avukatmuratakbas.com

İstanbul

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba