Sigortaya Bağlı Alacaklarda Zamanaşımı Süresi

sigortaya bağlı alacaklarda zamanaşımı süresi

Genel Zamanaşımı Süresi

Sigorta sözleşmeleri hakkındaki genel zamanaşımı süresi Türk Ticaret Kanununun 1420’nci maddesinde düzenlenmiştir.

Kanun hükmü şöyledir;

“Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482’nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.”

1482’nci maddede sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren on yılda zamanaşımına uğrayacağı düzenlemiştir.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortaları

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarında (Trafik Sigortası) zamanaşımı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması zorunlu sigorta olarak kabul edilmiştir. Sigortanın yaptırılmaması halinde cezai işlem öngörülmüştür. Trafik sigortası bir sorumluluk sigortasıdır.

Trafik Sigortalarında Zamanaşımı

Karayolları Trafik Kanunu m.109 uyarınca, Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava cezayı gerektiren bir durumdan bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri içinde geçerlidir. Kanun hükmü özellikle TCK m.66’ya atıfta bulunmuştur. Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşıda kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş olur. Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirine rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Yazılarımız özet bilgi niteliğinde olup bilgi karmaşalarını önlemek saikiyle yayımlanmaktadır. Davalarınız hakkında uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilmektedir.

Avukat Murat AKBAŞ

Mail > bilgi@avukatmuratakbas.com

İstanbul

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

2 yorum

Popüler Yorumlar

Gururluyum, mutluyum, yolun açık olsun hayatinda ve mesleginde basarilar dikerim

Yoruma git

Tüm Yorumlar

Gururluyum, mutluyum, yolun açık olsun hayatinda ve mesleginde basarilar dikerim

Yanıtla

İyi dilek ve temennilerin için teşekkür ederim ?

Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba