Yürütmenin Durdurulması Talepleri Hakkında Verilen Kararlara İtiraz

Yürütmenin Durdurulması Talepleri Hakkında Verilen Kararlara İtiraz

1982 Anayasası’nın “Yargı yolu” başlıklı 125/5. maddesinde “İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir” denilmektedir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Anayasa ve diğer mevzuatlarda belirtilen hakların idari işlemden zarar görmesi ya da zarar tehlikesiyle karşılaşması halinde zarar görenin/mağdurun yürütmenin durdurulması talebinde bulunma hakkı vardır. İdari yargıya intikal eden davanın sonucunda talebin reddi veya kabulü kararı verilecektir. Mahkeme tarafından verilen karara, aleyhine olan tarafça itiraz edilebilir. Mamafih yürütmenin durdurulmasının için gerekli şartlar şunlardır;

  1. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç olan zarar oluşma ihtimali
  2. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi imkânsız zararın oluşması
  3. İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

İTİRAZIN YAPILACAĞI MERCİ

İtiraz, yürütmenin durdurulması talebinin kabulü halinde davalı yani idare tarafından, reddi halinde ise davacı tarafından yapılır. İtirazın yapılacağı merci, kararın verildiği mahkemeye göre farklılık arz etmektedir.

Yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdare veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına,

Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine,

İdare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz yapılır.

Danıştay Kanunu m.87 uyarınca, Danıştay dairelerince çalışmaya ara verme süresinden (adli tatilden) önce verilmiş olup da bu süre içinde itiraz edilecek kararlara karşı yapılacak itiraz Danıştay Nöbetçi dairesine yapılır. Nöbetçi Daire tarafından verilen kararlara karşı ise, çalışmaya ara verme süresinin sona ermesinden sonra konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulundan birine yapılır.

KARARA İTİRAZ SÜRESİ

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara yapılacak olan itiraz süresi, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gündür. İtiraz üzere verilen karar kesindir.

Peki, yedi günlük itiraz sürenin son günü adli tatile denk gelirse ne olur?

Bu durumda yasal başvuru süresi adli tatil döneminde bittiği için başvuru süresi adli tatilin bitmesinden itibaren yedi gün uzayacaktır. Buna rağmen itiraz adli tatil süresi içinde de yapılabilecektir. Bu durumda adli tatilin bitmesi beklenmeyecektir ve itiraz karara bağlanacaktır.

Yürütmenin Durdurulması İstemleri Hakkında Verilen Kararlara Karşı İtiraz Yapılamayan Haller

  1. Resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergi ve cezalara karşı dava açılması halinde tahsil işlemleri kendiliğinden duracağından itiraz edilemez (İYUK m. 27/4).
  2. İvedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklarda yürütmenin durdurulması talebi hakkında verilen kararlara itiraz edilemez (İYUK m. 20/A).
  3. İstinaf ve temyiz aşamasındaki yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilen kararlara itiraz edilemez (İYUK m. 52).
  4. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda yürütmenin durdurulması talebi hakkında verilen kararlara itiraz edilemez (İYUK m. 20/B).

Yazılarımız özet niteliğinde olup bilgi karmaşalarını engellemek saikiyle yayınlanmaktadır. Davalarınız hakkında uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Avukat Murat AKBAŞ

Mail – bilgi@avukatmuratakbas.com

İSTANBUL

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba