ORTAĞIN ŞİRKETE SERMAYE KOYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket ortağının sermaye koyma borcu

ŞİRKET ORTAĞI SERMAYE KOYMA BORCUNU İFA ETMELİDİR.

Sermaye koyma borcunun süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi ihtara gerek kalmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlü olur. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25’ini tescilden önce, gerisini ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde peşin olarak ödenmesi gerektiğinden, pay sahibi şirkete getirmeyi taahhüt ettiği nakdi sermayeyi zamanında ifa etmediği takdirde, şirketin tescili anından itibaren buna temerrüt faizi ödemesi gerekir.

SERMAYE KOYMA BORCUNUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI

Sermaye Koyma borçlarında zamanaşımı süresi vadeden itibaren beş yıldır (BK md 147/4). Ancak doktrinde bazı yazarlar pay sahipliği sıfatı devam ettiği sürece sermaye koyma borcunun zamanaşımına uğramayacağı fikrini ileri sürmektedir. Yargıtay’ın da bu yönde kararlarına rastlamak mümkündür. Sermaye koyma borcunun zamanaşımı konusunda özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

PAY SAHİBİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE BAŞVURULACAK YOLLAR

Sermaye koyma borcunda temerrüde düşen ortağa uygulanabilecek müeyyideler; aynen ifa, tazminat, gecikme faizi, cezai şart, şirketten çıkarma ve şirketin feshi şeklinde ifade edilebilir. ( TTK. Md. 128/7, BK md. 117 vd). 

1.     İcra Takibi veya İfa Davası

2.     Gecikme Faizi

3.     Tazminat

4.     Cezai şart (Sözleşme Cezası)

5.     Iskat

Yazılarımız özet bilgi niteliğinde olup bilgi karmaşalarını önlemek saikiyle yayımlanmaktadır. Davalarınız ve hukuki problemleriniz için avukatınıza danışmanız tavsiye edilmektedir.

Av. MURAT AKBAŞ

bilgi@muratakbas.av.tr

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba